Strona główna
Image
WAŻNIEJSZE DATY Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
WAŻNIEJSZE DATY
Z HISTORII PARAFII ŚWIĘTEGO PAWŁA APOSTOŁA
W RUDZIE ŚLĄSKIEJ – NOWYM BYTOMIU
 
XVw.- pojawiają się na dzisiejszym obszarze Nowego Bytomia pierwsi  mieszkańcy – tzw. służba leśna.

1676 - Istnieją metryki parafialne chrztów, ślubów i pogrzebów parafii ,,Wniebowzięcia N.M.P.,, w Bytomiu do której należał dawny Bytomski Czarny Las - obecnie Nowy Bytom.

1823- Pierwsze przejawy lokalnego  kultu religijnego: górnicy kop. ,,Louise” uczestniczą  w nabożeństwie do św. Barbary w cechowni przed pracą.

1839 - Ks. Józef Szafranek podejmuje starania o Kościół w Bytomskim Czarnym Lesie.

1843 - Otwarto pierwszą parafialną szkoły podstawowej.

1844 - Pierwsze Nabożeństwo Misyjne odprawione przez ks. Józefa Szarfanka pod „gołym niebem” dla mieszkańców z tzw. osad robotniczych.

1855 - W więzieniu pomocniczym huty ,,Pokój” powstaje kaplica więzienna.

1869 - Utworzono filię parafialną „Zgoda”.

1872 - Oddanie do użytku pierwszego cmentarza.

1883 - Erygowanie parafii „Zgoda” dla mieszkańców  Bytomskiego Czarnego Lasu.

1884 - Poświęcono kościół parafialny św. Józefa.

1887 - Śmierć ks. proboszcza Józefa Szafranka.

1887 – Urząd proboszcza obejmuje ks. dziekan Emil Korus.

1901 - Ustanowiono pierwszą osadę klasztorną Sióstr Boromeuszek.  W szpitalu huty „Pokój” otwarto kaplicę dla chorych i sióstr.

1905 - Podjęto decyzję o budowie nowego kościoła parafialnego.

1910 - Budowniczym i proboszczem zostaje ks. Edward Adamczyk.

1911 - Poświęcano plac pod budowę kościoła ( 2 maj ).

1911 – Poświęcono i wmurowano kamień węgielny ( 2 lipiec )

1912 - Konsekracja nowego kościoła św. Pawła ( 15 wrzesień ).

1912 - Uroczystość poświęcenia dzwonów kościelnych ( 14 lipiec ). 

1912 - Powołanie III Zakonu Franciszkańskiego.

1913 - Założono Kongregację Mariańską Młodzieży.

1913 - Budowa probostwa przy kościele św. Pawła.      

1916 - Utworzono Bractwa: Apostolstwa oraz  Modlitwy  Św. Bonifacego.

1917 - Konfiskata dzwonów na cele wojenne.

1917 - Powstają Stowarzyszenia: Św. Wincentego a Paulo; Św. Karola Boromeusza oraz Św. Piotra Klawera.

1918 - Epidemia tyfusu – 17 zgonów.

1920 - Założono Towarzystwo Kobiet im. Św. Jadwigi.

1921 - Fundacja Drogi Krzyżowej.

1922 - Osada Bytomski Czarny Las przyjmuje nazwę Nowy Bytom.

1922 - Ks. Edward Adamczyk - budowniczy kościoła,  odchodzi z parafii.

1922 - Nowym proboszczem zostaje ks. Ludwik Czardybon.

1923 - Pierwsza Wizytacja Kanoniczna którą przeprowadził Administrator  Apostolski Diecezji Śląskiej ks. dra Augusta Hlonda.

1923 - Pierwsze prymicje Księdza Franciszka Kałuży ( 6 lipiec )

1925 - Erygowanie parafii nowobytomskiej przez podział parafii Zgoda ( 21 lipiec ).

1925 - Poświęcano  i oddano do użytku cmentarz.

1925 - Nagły zgon ks. proboszcza Ludwika Czardybona ( 4 marzec ).

1925 - Ks. Karol Burger zostaje mianowany administratorem parafii.

1926 - Urząd proboszcza obejmuje ks. Jan Szymała.

1926 - Poświęcono nowe dzwony ( 19 grudzień )

1928 - Budowa i poświęcenie organów. ( 29 czerwiec )

1928 - Powołano do życia Świecki Zakon Karmelitański.

1929 - Pierwsze Misje Święte.

1931 - Powstało Katolickie Koło Abstynentów.

1935 - Utworzono filię parafialną św. Ducha dla koloni Czarny Las. 

1935 - Powstaje Stowarzyszenie Św. Zyty.

1939 - II wojna światowa - zakaz polskich nabożeństw.

1939 - Ks. Franciszek Czubin, wikariusz nowobytomski zostaje mianowany substytutem.

1939 - Ks. Wilhelm Ochman nowym substytutem parafii ( do 1941 roku ).

1941 - Ks. Teodor Krząkała kolejnym substytutem parafii ( do 1945 roku ).

1942 – Kolejna konfiskata trzech dzwonów na cele wojenne.

1948 - Otwarcie biblioteki parafialnej.

1950 - Wykonanie w hucie ,,Pokój” tzw. prowizorycznych dzwonów.

1957 - Wprowadzono zwyczaj wieczornych Mszy Świętych.

1958 - Prośba o zgodę na wybudowanie Groty Matki Bożej z Lourdes przy kościele; odmowa ze strony władz świeckich.

1961 - Zawieszenie nauczania religii w szkołach.

1962 - Remont kościoła spowodowany szkodami górniczymi ( trwał dwa lata ).

1964 - Wizytacja Kanoniczna Parafii którą przeprowadził ks. bp Józef Kurpas.

1965 - Obchody 40 – lecia powstania parafii – przewodniczył ks. bp Juliusz  Bieniek.

1967 - Śmierć ks. kanonika Jana Szymały ( 22 styczeń ).

1967 - Ks. Leonard Swoboda zostaje mianowany wikariuszem ekonomem parafii.

1967 - Kapitalny remont kościoła, któremu groziło zamknięcie z powodu szkód górniczych.

1967 - Urząd proboszcza obejmuje ks. Bernard Czernecki.

1967 - Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

1967 - Pierwsza Msza Święta koncelebrowana ( 4 księży ).

1969 - Wizytacja Kanoniczna Parafii którą przeprowadził ks. bp Herbert Bednorz.

1971 - Pierwsza Parafialna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

1973 - Delegacja parafian przywozi z Jasnej Góry „Akt Oddania się Matce Bożej”.

1974 - Urząd proboszcza obejmuje ks. Eugeniusz Szczotok.

1974 - Wizytacja Kanoniczna Parafii którą przeprowadził ks. bp Herbert Bednorz.

1974 - Adaptacja pomieszczeń w przyziemiach probostwa na salki katechetyczne.

1975 - Obchody „Złotego Jubileuszu Parafii”.

1976 - Poświęcenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

1978 - Otwarto „Złotą Księgę Ofiarodawców”  wspomagających remont kościoła.

1979 - Początek prac  związanych  z przebudową prezbiterium kościoła.

1979 - Wmurowanie przy drzwiach głównych kościoła tablicy pamiątkowej - epitafium  dla Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Jego pielgrzymki do Polski.

1979 - Wprowadzenie codziennej i całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu  ( 8 grudzień ).

1980 - Wymiana zniszczonej posadzki w kościele na marmurową.

1980 - Malowanie kościoła.

1981 - Rozpoczęcie prac związanych z budową domu katechetycznego.

1981 - Powołanie Bractwa „Straży Honorowej”.

1981 - „Smutna” Pasterka – naprzeciwko kościoła, pod wieżowcem ustawiono czołgi  (stan wojenny ).

1982 - Remont Kaplicy Najświętszego Sakramentu.

1982 - Misje Parafialne i obchody 70. Rocznicy Konsekracji Kościoła.

1982 - Poświecenie i uroczyste wprowadzenie namalowanego w 1981 r. obrazu Św. Maksymiliana Marii Kolbe ( 10 październik ).

1982 - Konsekracja nowego ołtarza ofiarnego, z relikwiami świętych męczenników: Placyda   i  Fortunaty.

1983 - Poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego namalowanego przez Jana Molga.

1983 - Poświęcenie  domu katechetycznego.

1985 - Urząd proboszcza obejmuje ks. Jan Górecki.

1985 - Poświęcenie nowych dzwonów.

1985 – Otwarcie ochronki „Aniołów Stróżów” dla dzieci.

1987 - Obchody związane z rocznicą 75- lecia poświęcenia Kościoła.

1988 - Otwarcie parafialnej Jadłodajni „Św. Zyty”.

1994 - Wizytacja Kanoniczna parafii którą przeprowadził ks. bp Gerard Bernacki.

1995 - Poświęcono i odsłonięto Tablicę Katyńską.

2000 - Poświęcenie Kaplicy ku czci Matki Bożej Piekarskiej  wybudowanej przy ul. Pokoju z myślą o górnikach, którzy zginęli przy pracy w kopalni  KWK „Pokój”.

2000 - 75. Rocznica powstania parafii.

2000 - Pierwszy koncert chóru parafialnego „Jutrzenka”.
 
2001 - Wizytacja Kanoniczna Parafii, którą przeprowadził ks. bp Stefan Cichy.

2001 - Malowanie wnętrza kościoła.

2001 - Urząd proboszcza obejmuje ks. Jan Janiczek.

2001 – Wydano pierwszy numer cotygodniowego „Biuletynu Parafialnego”.

2002 - 90. Rocznica poświęcenia kościoła.

2002 - Ukazuje się pierwszy numer gazety parafialnej „St. Paulus”.

2002 - Początek   9 – letniej Nowenny Modlitewnej przed Jubileuszem 100. Rocznicy poświęcenia kościoła.
 
2002 - Całkowita wymiana dachówek  oraz remont dachu kościoła i  tzw. „mniejszej” wieży.

2002 - Powołano Parafialnego Zespołu „Caritas”.

2002 - Poświęcono przywiezioną z Fatimy figurę Matki Bożej; początek Modlitewnych Wieczorów Fatimskich.

2003 - Kapitalny remont dachu probostwa.


2003 - Nowe obrazy: Św. Pawła i Matki Bożej Nieustającej Pomocy namalowane przez Bogdana Poważa.

2004 - Kapitalny remont ogrzewania w budynkach: kościoła i probostwa.                    

2004 - Parafialna Dziękczynna Pielgrzymka do Fatimy.

2005 - Poświęcono i otwarto w przyziemiach probostwa Kawiarenkę Parafialną „Barka”.

2005 - Nowe oblicze placu przy którym stoi kościół – od tej chwili nosi   on nazwę: Palcu Jana Pawła II.

2005 - Powołano Legion Maryi.

2006 - Powstaje  Grupa Żywego Różańca Świętego.

2006 - Renowacja i kapitalny remont zabytkowych ław kościelnych.

2006 - Wizytacja Kanoniczna Parafii którą przeprowadził ks. bp Józef Kupny.

2007 - Remont i malowanie Kaplicy Świętej Anny.

2007 – Fundacja figury Św. Ojca Pio; utworzono Grupę Modlitwy Świętego Ojca Pio.

2007 - Budowa i poświęcenie Groty ku czci MB z Lourdes.

2007 - Fundacja figury Św. Ojca Pio.

2007 - Powstaje Grupa Miłosierdzia Bożego.

2008 - Rok Świętej Rodziny: peregrynacja Ikony Świętej Rodziny z Nazaretu.

2008 - Kapitalny remont zabytkowych organów.

2008 - Obchody związane z Rokiem Świętego Pawła, Apostoła. Ksiądz Arcybiskup  Damian Zimoń  ustanowił kościół w Nowym Bytomiu  Kościołem Jubileuszowym, w którym wierni mieli przywilej uzyskania odpustu zupełnego.

2008 - Wymiana i remont okien witrażowych w głównej nawie kościoła, w rozetach  bocznych i w rozecie za organami.

2008 - Święcenia diakonatu w parafii; wśród wyświeconych - nasz parafianin  dk. Marcin Ditrich

2008 - Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkównej.

2009 - Początek stałych Nabożeństw do Świętego Pawła - owoc  Roku Pawłowego.

2009 - Modernizacja Placu bł. Jana Pawła II.

2009 - Poświęcono wyremontowane organy kościelne; koncert organowy prof. Juliana Gembalskiego.

2009 - Remont elewacji wieży kościelnej wraz z miedzianymi kopułami ( I etap ).

2010 -    Poświęcono w ogrodzie parafialnym kapliczki ku czci Matki Bożej Bolesnej oraz otwarto Drogę Siedmiu Boleści ku Jej czci.

2010 - Nowe witraże w oknach prezbiterium.
 
2010 - Ruda Śląska zamiast Placu ma Rynek im. bł. Jana Pawła II.

2010 - 85. Rocznica powstania parafii.

2010 - Stałe Msze Święte w intencji mieszkańców i władz samorządowych naszego miasta.

2011 - Odradza się Kościół Domowy, czyli Oaza Rodzin.

2011 - Msza Święta dziękczynna za beatyfikację Jana Pawła II - wotum mieszkańców  Rudy Śl.

2011 - Nowe szkody górnicze widoczne na stropie i ścianach kościoła.

2010 - Przekształcenie „Ochronki Aniołów Stróżów” w „Świetlicę Środowiskową   im. bł. Jana Pawła II”.

2011 - Wizytacja Kanoniczna Parafii, którą przeprowadził  ks. abp Damian Zimoń.

2011 - Remont elewacji fasady kościoła wraz z płaskorzeźbami. ( II etap )

2012 - Remont i konserwacja zabytkowych figur Świętej Barbary i Świętego Floriana.

2012 - Jubileuszowe Misje Święte ( 9 do 16 wrzesień ) przeprowadzone przez Misjonarzy Świętej Rodziny.

2012 - Uroczystości związane z Jubileuszem 100. Rocznicy Konsekracji Kościoła. Uroczystościom przewodniczył ks. arcybiskup senior Damian Zimoń.
 

 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2019 swpawel.rudasl.wiara.pl :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.