Strona główna arrow ARCHIWUM arrow CZYTAJĄC BIBLIĘ [ 1 ]
Image
CZYTAJĄC BIBLIĘ [ 1 ] Utwórz PDF Drukuj Poleć znajomemu
 
Czytając Biblię - zapiski na marginesie.
 

Łk 13,34

"Jeruzalem, Jeruzalem! Ty zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście."

Aby zrozumieć, co Jezus ma na myśli mówiąc te słowa trzeba zacząć od zwrócenia uwagi na kilka faktów z historii Narodu Wybranego. A była to także historia grzechu i odstępstw od wiary w Jedynego Boga oraz konsekwencji tych czynów. Popatrzmy na kilka przykładów.

W czasie wędrówki z Egiptu do Ziemi Obiecanej Izraelici oddawali cześć złotemu cielcowi.  Skutkowało to 40-letnią wędrówką po pustyni przed wejściem do Kana-anu.

Król Salomon budował ołtarze  i oddawał cześć obcym bogom,   w których wierzyły jego liczne żony. Konsekwencją był podział królestwa na Północne, zwane Królestwem Izraela, oraz Południowe, czyli Królestwo Judy.

Pierwszy król Królestwa Północnego, Jeroboam, ustanowił własne ośrodki kultu bałwochwal-czego, gdzie postawił złote cielce, chociaż wolą Boga było aby tylko Jemu oddawać cześć a ofiary składać w Świątyni w Jerozolimie czyli na terenie Królestwa Judy. Praktycznie wszyscy następcy Jeroboama w 300-letniej historii tego państwa popełniali ten sam grzech. Konsekwencją był najazd Asyrii, deportacja ludności do odległych krain Mezopotamii, skąd już nigdy nie wrócili do ojczyzny. W roku 722 przed Chrystusem Królestwo Północne przestało istnieć, a na te tereny została przesiedlona po-gańska ludność z Babilonii, która dała początek Samarytanom.

Królestwo Judy, gdzie także czczono obcych bogów, przetrwało dłużej. Kres jego nastąpił w roku 586 przed Chrystusem na skutek najazdu Babilonii. Świątynia, pałac królewski i cała Jerozolima została zburzona, a większość ludności deportowana. Powrócili wprawdzie z wygnania po ponad 40-tu latach, jednak każdy grzech ma swoje konsekwencje - Izrael nie odrodził się już jako niepodległe państwo.

Bóg posyłał im swoich proroków, aby ukazywali zło i wzywali do na-wrócenia, ale w najlepszym wypadku nie zostali oni wysłuchani,  a najczęściej zabici, bo nie chcieli zaprzeć się słów Boga.


Jaka nauka płynie z tego dla nas?

Po pierwsze zauważmy, że wielki grzech zaczyna się od ma łych, codziennych kompromisów, zaniedbań czy zmian, które na pierwszy rzut oka nie są sprzeczne z wiarą. Po kilku czy kilkudziesięciu latach okazuje się, że jesteśmy bardzo daleko od Boga takiego jakim On jest. Przejmujący opis tej sytuacji znajdujemy w 22 rozdziale Drugiej Księgi Królewskiej, kiedy za panowania w Judzie króla Jozjasza została odnaleziona księga Prawa: "Kiedy król usłyszał słowa księgi Prawa, rozdarł swoje szaty ... po-nieważ nasi przodkowie nie postę-powali zgodnie z tym wszystkim, co jest w niej napisane."

Po drugie te wielkie i tragiczne wydarzenia w historii Narodu Wybranego poprzedzone były odejściem od wiary w Jedynego Boga. Nawet największy grzech Bóg nam przebacza, jeżeli nie przestajemy w niego wierzyć i szczerze żałujemy. Natomiast jeżeli uznajemy, że Boga nie ma lub znajdujemy sobie własnych bożków (pewnie każdy z nas potrafi ich wskazać we współczesnym nam świecie) to pozostajemy zdani tylko na własne siły oraz łaskę i niełaskę sił tego świata. Upadek moralny poprzedzał upadek państw: Izraela, Rzymu, pierwszej Rzeczypospolitej...

Dlatego tak ważne są wszystkie nasze działania nakierowane na (od)budowę moralności chrześcijańskiej w społeczeństwie Polski i Europy. Ileż bogów i bożków stworzyliśmy, chcemy sami decydować co jest dobre, a co złe. Najczęściej kończy się to tym, że po prostu zło nazywamy dobrem.


                                                                                                                                                              Oprac. Grzegorz O.

 
 
« poprzedni artykuł   następny artykuł »
© 2019 swpawel.rudasl.wiara.pl :: Joomla! i J!+AL jest Wolnym Oprogramowaniem wydanym na licencji GNU/GPL.