Intencje mszalne PA¬DZIERNIK 2017

INTENCJIE MSZALNE 2017

 

PONIEDZIAŁEK 16.10.2017 UROCZYSTO¦Ć ¦W. JADWIGI ¦LˇSKIEJ.

 7.00 Za ++ ciocie Annę, Anastazję, Franciszkę, ++ rodziców i ++ pokrewieństwo.

 8.00 Za + żonę Marię Maksym, ++ rodziców Maksym, + brata Jana i + siostrę Stefanię.

 8.00 Za + siostrę Teresę Rolnik, od rodziny Kucharczyk z Drogomy¶la.

 8.00 Za + Józefa Piegza (1 Msza ¦w. gregoriańska odprawiana w Domu Księży Emerytów w Katowicach).

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.

18.00 Za + męża, ojca, dziadka i pradziadka Zygmunta Kalemba w 15. rocznicę ¶mierci, za + Edwarda Szwe-da, ++ z pokrewieństwa z obu stron.

18.00 Za + męża i ojca Janusza Osadnik w 8. rocznicę ¶mierci.

 

WTOREK 17.10.2017 Wspom. ¶w. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męcz.

 

 7.00 Za + męża Edwarda w kolejn± rocznicę ¶mierci, za ++ rodziców Łucję i Stanisława i za dusze w czy¶ćcu.

 8.00 Dziękczynna w intencji Małgorzaty z ok. kolejnej rocznicy urodzin z pro¶b± o Boże Bł. i zdrowie la Solenizantki i całej rodziny.

 8.00 Za + Józefa Piegza (2 Msza ¦w. gregoriańska odprawiana w Domu Księży Emerytów w Katowicach).

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.

18.00 Dziękczynna z ok. kolejnej rocznicy ¶lubu z pro¶b± do Pana Jezusa przez wstaw. MB Różańcowej i ¦w. Pawła o dalsz± Boż± opiekę i zdrowie dla Małżonków oraz ich córek z rodzinami.

18.00 Za ++ rodziców Józefa i Helenę Pospiech.

 

¦RODA 18.10.2017 ¦WIĘTO ¦W. ŁUKASZA, EWANGELISTY.

 

 7.00 Za + Sławomira Heller, od kuzyna Janusza z córkami Eliz± i Zosi±.

 8.00 O Boże Bł. i zdrowie dla parafianek uczęszczaj±cych na Porann± Katechezę i za duszpasterzy.

 8.00 Za + Elżbietę Franke, od s±siadów z ul. Chorzowskiej 29a, za ++ s±siadów i za + ks. Jana Góreckiego.

 8.00 Za + Józefa Piegza (3 Msza ¦w. gregoriańska odprawiana w Domu Księży Emerytów w Katowicach).

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.

18.00 Za + Józefa Jenczmionka w 30, dzień po ¶mierci.

18.00 W intencji Parafian z Kręgów MB Trzykroć Przedziwnej i za czcicieli Matki Bożej.

 

CZWARTEK 19.10.2017 Dzień powszedni.

 

 7.00 Za ++ rodziców Jana i Bronisławę, ++ braci Józefa i Teofila, ++ dziadków z obu stron.

 8.00 Za + Irenę Kowalsk±, od s±siadów z ul. ks. Szymały 2 i 2a, za ++ s±siadów i za + ks. Jana Góreckiego.

 8.00 Za + Józefa Piegza (4 Msza ¦w. gregoriańska odprawiana w Domu Księży Emerytów w Katowicach).

16.30 Za + Krystynę Sroka oraz za ++ katechetki, ++ kapłanów z naszej parafii.

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE W OGRODZIE MARYJNYM.

18.00 Za + Marię Poloczek w 6. rocznicę ¶mierci.

 

PIˇTEK 20.10.2017 Wspomnienie ¶w. Jana Jantego, prezb.

 

 7.00 Za + Sławomira Heller, od kuzynki Joanny z rodzin±.

 8.00 Za + ojca Jana na pami±tkę urodzin.

 8.00 Za + Józefa Piegza (5 Msza ¦w. gregoriańska odprawiana w Domu Księży Emerytów w Katowicach).

14.00 W intencji pracowników i emerytów Przedsiębiorstwa Wodoci±gów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Rudzie ¦l. oraz ich rodzin w podziękowaniu za otrzymane łaski z pro¶b± o dalsze.

15.00 GODZINA MIŁOSIERDZIA: O pokój na ¶wiecie, o nawrócenie i miłosierdzie Boże dla grzeszników, za czcicieli Bożego Miłosierdzia i za naszych duszpasterzy.

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.

18.00 Za + Ilonę Skabara w 2. rocznicę ¶mierci, + Bernadetę SwadĽba w 10. rocznicę ¶mierci.

 

SOBOTA 21.10.2017 Dzień powszedni.

 

 7.00 Za ++ rodziców Gertrudę i Leona Hdula i za + babcię Annę.

 8.00 Za + Joachima Migas w 25. w rocznicę ¶mierci, za ++ rodziców i ++ pokrewieństwa.

 8.00 Za + Beniamina Kowalskiego w 30 dzień po ¶mierci oraz za + brata Szczepana i bratow± Irenę.

 8.00 Za + Józefa Piegza (6 Msza ¦w. gregoriańska odprawiana w Domu Księży Emerytów w Katowicach).

17.15 NABOŻEŃSTWO RÓŻAŃCOWE.

18.00 Za ++ rodziców Natalię i Józefa Zęta, ++ dziadków z obu stron i za ++ z pokrew.

 

NIEDZIELA 22.10.2017 28 NIEDZIELA ZWYKŁA.  

 

 6.30 Dziękczynna w intencji Henryka i Matyldy z pro¶b± do MB Fatimskiej o opiekę i zdrowie na dalsze lata życia.

 8.00 Dziękczynna w intencji misjonarzy oraz wszystkich wspieraj±cych misje z pro¶b± o Boże Błogosławień-stwo.

 8.00 Za + Józefa Piegza (7 Msza ¦w. gregoriańska odprawiana w Domu Księzy Emerytów w Katowicach).

10.00 Dziękczynna w int. Weroniki z okazji 70. rocznicy urodzin z pro¶b± o Boże Bł. dla Solenizantki i rodziny (TD).

11.30 Dziękczynna w intencji Jana Wysłuch z ok. 50. rocznicy urodzin z pro¶b± o dalsz± opiekę i zdrowie dla Solenizanta, żony, córki, syna, rodziców, brata i bratowej (TD).

11.30 Dziękczynna w intencji Stefanii i Henryka Dronia z ok. 50. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa z pro¶b± Boże Bł. dla Jubilatów i córek z rodzinami (TD).

16.00 ROŻENIEC PRZY KAPLICY MATKI BOŻEJ PIEKARSKIEJ.

16.00  Za ++ rodziców Agnieszkę i Waleriana, ++ dziadków, + ciocię Irenę.